บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จำกัด 

เลขที่ 393 ชั้น 3 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230


Tel  :   +662-070-0537
Fax. :   +662-070-0537

 

Email   ทั่วไป :   kornwika@broadcast-serv.com 
             เทคนิค :    banjongsak@broadcast-serv.com
                                          banjongsak@broadcast-serv.com   

Plese fill in contact form