ทางผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะทำการตรวจสอบสัญญาณในงาน Audio Broadcast เช่นตรวจสอบสัญญาณในห้องบันทึกเสียง โรงภาพยนต์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และสถานที่ใดๆมีระบบเสียงหรือระบบ Broadcast เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยทำการตรวจสอบความผิดปกติในระบบเสียง, ประสิทธิภาพของสัญญาณที่ทำการออกอากาศ, ตรวจสอบระบบไฟ, และตรวจสอบประสิทธิภาพของสายสัญญาณและconnector ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้