งานซ่อม
รับซ่อมเครื่องมือทางเทคนิคด้านเสียงทุกประเภท ทุกยี่ห้อ อาทิเช่น Roland, Boss, Korg, Yamaha, Kawai, Casio, Digitech, Fander, Marshall ฯลฯ เครื่องมือทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์และซอฟแวร์เฉพาะทาง(Prism, SpectraLab, Smaartlive)เพื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตำแหน่งภายในเครื่องมือที่ทำให้เครื่องมีปัญหา ด้วยการวิเคราะห์ดังกล่าวทำให้เราสามารถซ่อมและแก้ปัญหาของเครื่องมือได้ตรงจุด

CALIBRATE เครื่อง
เพื่อให้สภาพเครื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นปกติ หลังจากทำการซ่อมเครื่องมือนั้นๆ ทางเราจะทำการ Calibrate เครื่องมือที่ได้รับการซ่อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตฐานของแต่ละเครื่องมือโดยทำการเปรียบเทียบกับ Specification ที่มาจาก line การผลิต ซึ่งสิ่งที่เราทำการ Calibrate ให้กับเครื่องมีดังนี้ S/N, THD, IMD

BRAND ที่ซ่อมและ CALIBRATE