เครื่องที่ซ่อมและ CALIBRATE

AUDIO INTERFACE

MOTU: TRAVELER
MOTU: 828 MK 2 FW
MOTU: 828 MK 3
MOTU: ULTRALITE
MOTU: STUDUO 24
MOTU: 896HD
MOTU: 1296
ECHO: AUDIO FIRE4
ECHO: AUDIO FIRE8
EMU: PCI FIREWIRE
ESI: DUALFIRE 2IN 4OUT
ESI: WAVE TERMINAL
HERCULES: 16/12 FW
FOCUSRITE: LIQUID MIX
UNIVERSAL AUDIO: AUDIO DCS

AMPLIFIER

ACCUPHASE
ART: PRO - CHANNEL
DIGITECH: MIC PRE VTP1
FENDER: AMP BASS
FENDER: GUITAR AMP
HARMAN KARDON:
PM 665VXI
KRELL: KSA 100S
SUMMIT AUDIO INC: 2BA-221
TL AUDIO: DUAL PENTODE PRE AMP
TRACE ELLITO :GUITAR AMP
YAMAHA :PI600
PWER AMP

COMPRESSOR

BBE
BEHRINGER :AUTO COM MDX 1200
DBX: 166
DRAWMER: TS2
FOCUSRITE: PANTRA
MANLEY: ELOP
MANLEY: SLAM
TUBE-TECH: CL 1B
UREI: LA22
UREI: LA 3A

LIMITTER

ADL: TUBE COM/LIM 1000
ADL:1000
TELETRONIX: LA2A1105

EQUALIZER

GML: 8200
PULTEC: EQP-1A
SPL: UITALIZER

PROCESSOR

MANLEY: VOXBOX
TC-HELICON
TL AUDIO: IVORY 5052

EFFECT

DIGITECH: 2112
DIGITECH: STUDIO400
EVENTIDE:HAMONIZER
LEXICON: 960
TC ELECTRONIC: EFFECT GUITAR

MIXER

MACKIE: 248
MACKIE: HUI
NUMARK: DM2002X

KEYBROAD

CME:U KEY
KORG: MICRO KORG
SYNTHESIZER: NORD MODULAR
YAMAHA: EOSB2000

 

 
PLAYER

ROTEL: STEREO CD PLAYER
TECHNICS: SL1210MK2
TECHNICS: SL PD825

MICROPHONE

AKG: C414B ULS
AKG: SOLID TUBE
BEYER DYNAMIC: NE600
SENNHEISER: EW100D2
WILLIUMS SOUND: PR25

LOUDSPEAKER

ESI: NEAR04
EVENT: STUDIO PRECISION8
GENELEC: 1030A
GENELEC: 1031
MACKIE: HR824
TAPCO: S8

OTHER

MXR: EVH 90 PHASE SHIFTER
TC ELECTRONIC: Stereo Chorus,Pitch Mod,Flanger
UREI: SUPPRESSOR