ติดต่อเรา

ที่อยู่:
บริษัท บรอดคาสต์ ออดิโอ เซอร์วิส จำกัด
55/127 บ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร: 0-2538-4878, แฟ็กซ์: 0-2538-4878

Address:
Broadcast Audio Service Co.,Ltd.
55/127 Bann-Klang-Muang Soi Ladproa 88,
Ladproa Rd., Wungtonglang,
Bangkok 10310
Tel.: 0-2538-4878, Fax.: 0-2538-4878

สอบถามข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป: weerawan@broadcast-serv.com
ข้อมูลทางเทคนิค: banjongsak@broadcast-serv.com, khanin@broadcast-serve.com

For more information
General information: weerawan@broadcast-serv.com
Technical information: banjongsak@broadcast-serv.com, khanin@broadcast-serve.com

   แผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่


View Larger Map